Szkoła 

 Patriotyzmu

Projekt edukacyjny realizowany
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach